– Betyr full stans for opprydding på Raudsand

foto
Daglig leder Harald Storvik (t.h.) og styreleder John Strand i Bergmesteren Raudsand AS ved Deponi 2, der det er plassert tusenvis av bigbags med møllestøv i terrenget. Bildet er tatt tidligere. Foto: Bjørn Brunvoll