350 deltok på gudstjenesten

foto
Foran f.v.: Fræna-ordfører Tove Henøen, fylkesordfører Jon Aasen, biskop Ingeborg Midttømme. 2. rekke f.v.: klokker Torunn Grønseth (andre rekke f.v.), fylkesmann Lodve Solholm, Møre bispedømmerådsleder Ann-Kristin Sørvik, Bud-prest Svein Audun Hatlen. Bak f.v.: kateket Anne M. Sødal, sanger Christina Frisnes, Fræna-prest Maria Vassli Gjære, kornettist Randi Anita Dale, kantor Tor Moe, sokneprest Finn Ove Kaldhol. Foto: Privat