I en kronikk i lørdagens Romsdals Budstikke ba Tore Witzø om at Molde må legge mer til rette for gående og syklende i trafikken. – Molde sentrum utgjør en barriere for syklister, da området i sin helhet mangler sykkelvegnett. Sykling må skje på bilens premisser, skriver Witzø.

Syklistenes Landsforening har avdekket at Molde er en dårlig by for syklister. Annethvert år blir syklister spurt om forholdene i utvalgte byer, og Molde kommer dårlig ut. I siste undersøkelse (2016) var Molde nesten på tabellbunnen som nummer 25 av 30 byer.

Lørdag var Sykkelens dag, og det ble markert mange steder. Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening fortalte til NRK at det er et skifte på gang: – Tidligere var det primært trening folk brukte sykkelen til, nå er det i mye større grad transport, særlig i byene. Det er i ferd med å snu, sjøl om det ikke går fort nok, sier han til NRK. Tre av fire innbyggere i Norge disponerer sykkel, og undersøkelser viser at de fleste ønsker å sykle mer.

I vår region har vi fantastiske muligheter til å sykle i naturen, langs skogsveger, stier og ellers i terrenget. Til trening og mosjon er det gjort mye god tilrettelegging for tohjulingene. Mange bruker muligheten.

Men det er i trafikken i byer og tettsteder den daglige syklinga vil skje. Her er forholdene lang dårligere.

I sin kronikk ber Witzø om at det nå legges konkrete planer for å bedre gående og syklistenes kår i Molde. Han nevner særlig ny gang- og sykkelveg gjennom Molde sentrum. Vi er enig. Bedre forhold for syklistene i sentrum vil redusere biltrafikken. Bra både for folkehelsa og miljøet.

Et sammenhengende gang- og sykkelvegnett bør være målsetting for framtidig transportplanlegging. Ikke bare i byene, men også langs vegene mellom by og bygd.