Nyhamna uten sikring fra Heimevernet?

foto
Gassanlegget på Nyhamna i Aukra er en av Norges viktigste anlegg for behandling av gass fra felt utafor norskekysten. Gassen som prosesseres i anlegget, forsyner Storbritannia med inntil 20 prosent av gassforbruket. Til nå har Heimevernet hatt Nyhamna som ett av sine viktige objekt å sikre. Foto: Bjørn Brunvoll