Brukerne frykter sjølmord

Knausen Distriktpsykiatrisk Senters døgnpost og Rosestua sommerstenger samtidig. Ikke forsvarlig, mener Gjerth Haraldsen.

Bekymret Gjerth Haraldsen har sjøl vært bipolar i over 30 år, og kjenner godt til tilbudene i kommunen. Nå lurer han på hva som foregår i psykiatrien. - Alt er bare hysj-hysj, sier han.  Foto: Ingrid tinmannsvik

Nyheter

Brukerrepresentant for Rosestua, Gjerth Haraldsen, tror at sommerstengte psykiatritilbud vil få svært alvorlige konsekvenser.

- Dette involverer temmelig mange mennesker som sliter psykisk, og som plutselig blir avskåret fra forsvarlig behandling i løpet av disse fire ukene.

- For å si det sånn så bør man ikke bli sjuk i fellesferien.

Rosestua er et lavterskeltilbud for voksne med psykiske helseplager. Haraldsen er redd for alle som blir sittende alene i løpet av sommeren.

- Det er mange som ikke har noe å gjøre eller noe sted å gå.

Han mener kommunen glemmer at disse blir sittende alene med tankene sine.

- I verste fall kan det ende med sjølmord, mener Haraldsen.

Nordlandet DPS i Kristiansund er åpen i sommer.

- Kristiansund har mer enn nok med å plassere sine egne sjuke, mener Gjert Haraldsen.

Burde forstå

Haraldsen tror at alt handler om å spare penger. Enhetsleder ved Kirkebakken, Siri Haukås, mener at de sammen med brukerne på Rosestua tok valget om å feriestenge i sommer.

- Vi gjorde det for å drive forsvarlig. På denne måten kan vi kjøre for full maskin resten av året, sier Haukås.

Dette reagerer Haraldsen på.

- Dette stemmer ikke. De har aldri stengt før. Det hjelper ikke hvor mange hjelpetelefoner de gir brukerne. Mange her er veldig ensomme, og det kan ende med sjølmord. Det burde helsepersonell som Siri Haukås forstå.

Ties om sjølmord

- I 2012 tok 548 mennesker livet sitt i Norge, fordi helsevesenet ikke greide å fange dem opp. Sjølmord blir tiet ned. Hva er det psykiatrien driver med? spør Haraldsen.

- Hva synes brukerne av Rosestua om at de må sommerstenge?

- De er resignerte. De tenker at de bare må godta det, sjøl om de lurer på hvem som skal hjelpe dem.

Haraldsen mener at kommunen og helseforetakene bare tenker på penger.

- De kutter og de sparer. Hvem tar på seg ansvar for eventuelle dødsfall?

Han er bekymret for alle de som ikke får til å hjelpe seg sjøl opp.

- Rosestua er for mange det eneste de har utenom heimen. Molde kommune har tatt fram sparekniven. De tror ikke det handler om liv.

Ikke samkjørt med Knausen

Kjersti Bakken er fagsjef for pleie- og omsorgstjenesten i Molde. Hun ser at stengingen ikke er gunstig.

- I utgangspunktet har vi ikke samkjørt med Knausen, det er tilfeldig at begge disse tilbudene stenger samtidig. Men vi er klar over at det ikke er gunstig å stenge, og skal ta en evaluering i etterkant, sier Bakken.

- Hvorfor har dere valgt å stenge?

- Bakgrunnen for stengningen er at vi skal avvikle ferie. Tidligere har vi hatt redusert bemanning i åtte uker mens ferien ble avviklet. I fjor måtte vi redusere med ett årsverk på Rosestua. Hvis vi skulle dratt ferien over åtte uker i år ville vi ikke hatt nok personell som brukerne kjenner og er trygg på.

Kunne koordinert bedre

Bakken påpeker at de har forsikret seg om at alle brukerne av Rosestua har fått kontaktpersoner i distriktene, og kan få bistand fra disse ved behov. Samtidig presiserer hun at Rosestua ikke har funksjon som en behandlingsplass.

- Kunne dere koordinert dette bedre med Knausen?

- Det må vi se i ettertid. Vi kan nok ha noe hente på tettere dialog og samkjøring med Knausen i perioder som er sårbare for brukergruppa, sier Bakken.