– Tovan er akterutseilt, mener Dahl

– Beklager, Terje Tovan! Du er to-tre år for seint ute med utspillet om å legge E39 utenom Molde.

Avgjørelsen er tatt: Ordfører Torgeir Dahl mener beslutningen om hvor E39 skal gå, er tatt. Foto: Richard Nergaard 

Nyheter

Moldes ordfører Torgeir Dahl (H) mener aksjonen og protestene mot å legge E39 gjennom Molde, ikke rokker ved trasévalget.

– Terje Tovan er dessverre akterutseilt. Beslutningen er tatt hvor E39 skal gå. Konsekvensvurderingen (KVU) er godkjent. Det er ikke mulig å gjøre om på traseen som er valgt. Vegen skal føres i tunnel gjennom Molde, sier Dahl til Romsdals Budstikke.


Over 1100 i gruppe mot E39 gjennom Molde

Terje Tovan bruker Facebook for å få Møreaksen utenom byen.


– Det er åpenbart mange som er bekymret for bysentrum og bomiljøene når en sterkt trafikkert veg skal gå gjennom byen?

– Jeg skjønner veldig godt at folk er bekymret for traseen og trafikken. Dette er jo spørsmål vi diskuterer i forbindelse med at vi skal lage forslag til bypakken. Vi må sørge for å legge vegen slik at den i minst mulig grad berører bomiljøene og blir til belastning for byens innbyggere.


Frp støtter Tovan

– Ingen ting avgjort om bypakken, mener Sindre Pedersen,


– Tovan ønsker å starte et politisk parti som kan kjempe mot E39 gjennom byen. Kan kommunen gjøre om på trasévalget for E39?

– Avgjørelsen om hvor framtidas E39 skal gå, ligger ikke til kommunestyret å avgjøre. Dette er en riksveg, og da er det Regjeringen og Stortinget som bestemmer. Jeg anser beslutningen om traseen som tatt, sier Torgeir Dahl.