Frp støtter Tovan

– Ingen ting avgjort om bypakken, mener Sindre Pedersen,

Hovedtrafikk utenom bysentrum: – Vi er mange som ikke forstår at Molde skal gjøre motsatt av alle andre steder ved å kjøre trafikken på E39 gjennom det lille bysentrum vi har, sier Frp-leder Sindre Pedersen. Han anbefaler Terje Tovan og aksjonistene å stemme Frp. Foto: Erik Birkeland  

Nyheter

Fremskrittspartiet i Molde har hele tida kjempet mot bytunnel med bompenger. – Flott at Terje Tovan følger opp vår kampsak om å legge E39 utenom bysentrum, sier Sindre Pedersen.

Terje Tovans Facebook-aksjon for å få lagt E39 utenom Molde sentrum, blir tatt imot med applaus fra Fremskrittspartiet i Molde.


– Tovan er akterutseilt, mener Dahl

– Beklager, Terje Tovan! Du er to-tre år for seint ute med utspillet om å legge E39 utenom Molde.


Lokallagsleder Sindre Pedersen minner om at Frp har kjempet mot bypakken, der trafikken er tenkt ført i tunnel gjennom sentrum av Molde, og finansiert delvis med bompenger.Molde velger motsatt?

– All ære til den som fokuserer på bytunnel og hvor trafikken langs europaveg 39 skal gå i framtida. Frp i Molde har fra dag én sagt at vi er imot bytunnel. Vi sliter med å forstå hvorfor vi i Molde skal gå stikk imot det som er trenden når nye store veger skal anlegges. I alle andre deler av verden legges nye hovedveger utenom bysentra, mens vi i lille Molde skal presse trafikken gjennom byen. Mange forstår ikke dette, sier Sindre Pedersen til Romsdals Budstikke.


Over 1100 i gruppe mot E39 gjennom Molde

Terje Tovan bruker Facebook for å få Møreaksen utenom byen.


– Før påske bestemte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hvor traseen for den nye, ferjefrie E39 skal gå i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Er ikke traseen for E39 gjennom Molde også avgjort?

– Jeg oppfatter det ikke slik. Alt er ikke bestemt. Fremskrittspartiet ønsker å få på bordet flere alternative løsninger for hvor E39 kan gå. Personlig har jeg stor sans for å legge E39 fra Julbøen via Sandsbukta i Fræna. Det virker også fornuftig å kjøre trafikken nordover gjennom et nytt løp gjennom Tussentunnelen og inn på dagens E39 ved Årø, forklarer Sindre Pedersen.– Ikke 100 prosent avgjort

– Kommer det noe utspill fra Molde kommune om dette?

– Jeg tror neppe det vil komme noe initiativ fra Molde kommune om å lansere nye vegløsninger. Der har ikke Frp flertall for vårt syn. Men jeg mener ingen ting er hundre prosent avgjort før Regjeringen og Stortinget har sagt sitt om bypakken.

– Vil Frp invitere Terje Tovan og hans meningsfeller inn i Fremskrittspartiet?

– Jeg ser at Tovan varsler at han vil starte et nytt politisk parti for å kjempe mot E39 gjennom byen. Det er selvsagt en demokratisk rett folk har. Jeg mener Frp i tillegg til å kjempe mot bypakken, har helhetsløsninger som skulle gjøre det mest interessant å stemme på oss, sier Sindre Pedersen.