Vurderer oljeteknologi i E39-bro

Vil bruke kunstig sjøbunn til lange flytebroer
Nyheter

Snøhetta Oslo, Dr.techn. Olav Olsen og Reinertsen har med støtte fra Norges forskningsråd brukt offshore plattformteknologi i en ny type bro.

Konseptet skal være ideelt for de dype norske fjordene, hvor det kan være bedre og billigere enn bunnforankrede broer. Konseptet bygger på mulighetsstudiet "Ferjefri E39" som ble utført av Statens vegvesen, skriver ingeniør- og entreprenørselskapet Reinertsen i en pressemelding.

Senketunnel

- Krysningen består av flytebro inn mot de to landsidene og en senketunnel midtfjords.  Senketunnelen gjør at broen ikke hindrer skipstrafikk inn og ut av fjorden. I stedet for direkte forankring i sjøbunnen har vi introdusert en «kunstig sjøbunn», bestående av forspente rør på kryss av fjorden på 30 meters vanndyp. Rørene er så forankret inn i fjellkammer på hver landside. Konstruksjonen blir en kunstig sjøbunn, og gjør at broen og senketunnelen får nødvendig forankring, uten feste i reell sjøbunn, forklarer Morten Bjerkås i Reinertsen.

Teknologien med forspente stag er kjent fra offshore olje- og gassindustri. Slike vertikale strekkstag er kosteffektive, for forankring av oljeplattformer på dypt vann. Stagene er blant annet benyttet på oljeplattformen Heidrun, som ingeniør- og entreprenørselskapeter er godt kjent med fra tidligere offshorearbeid.

Tester for bruk i Norge

- Prosjektet er nå inne i en fase hvor vi utarbeider og gjennomfører fysiske tester. Testene avdekker i første omgang om broen tåler belastninger fra vann og vind som vi ikke allerede kjenner til. Konseptet konstrueres etter dagens krav fra Statens vegvesen. I flere tilfeller har likevel konstruksjonsreglene som brukes offshore bedre gyldighet, for belastningene vi håndterer i dette konseptet. Derfor foreslår vi samtidig oppgraderinger av Statens vegvesens eget regelverk, fortsetter Bjerkås.

Mulighetsstudien "Ferjefri E39" har undersøkt potensialet en ferjefri kystvei vil representere for handel og industri, og dermed sysselsetting og bosetting i regionen. Studien konkluderte med at en ferjefri kystvei med permanente fjordkrysninger vil bidra positivt for å øke disse parameterne, heter det til slutt i pressemeldingen.