To klasser ved Haukås skole i Elnesvågen får bruke nettbrett i undervisningen

Ipad inntar klasserommet

Alle første- og femteklassingene ved Haukås skole tok fredag i bruk Ipad i undervisningen. Satsingen er ganske unik i fylket.

Smil!: Erica Kirkerud og Sander Talseth tar bilder av hverandre med Ipaden som de nettopp har fått utlevert på skolen. Førsteklassingene er de aller første på Haukås skole som får bruke Ipad i undervisningen. Begge Foto: Kjell Langmyren 

Nytt verktøy: Konsulent og eks-lærer Jan Gamre i RIKT lærer elevene på Haukås skole å lage tankekart på iPad.  

Nyheter

– Gøøøøøøy! , kommer det unisont fra førsteklassingene etter at den aller første timen med Ipad er over. Haukås skole har kjøpt inn to klassesett med lesebrett til bruk i undervisningen. Målet er på sikt at det skal finnes slike i alle klassene. Og at elevene etter hvert også kan ta dem med heim.

Bort med boka

– Jeg er veldig glad i papir, jeg. Men om noen år er nok en Ipad det eneste elevene har i ranselen, sier rektor Børre St. Børresen ved Haukås skole.

– Når er vi der, tror du?

– Det kommer sjølsagt an på statlige myndigheter. Dette er ikke noe kommunene kan finansiere aleine, sier Børresen.

Det er fredag

I fullt firsprang, inn fra regnet, kommer førsteklassingene i 1a. Ved smartboardet står Jan Gamre, opprinnelig musikklærer, nå konsulent i firmaet RIKT (Ressurs for IKT). RIKT beskriver seg som en uavhengig kompetanseleverandør for løsninger og opplæring rundt Ipad. I to dager har han kurset lærere på Haukås skole i bruk av Ipad i undervisningen. I dag står elevene for tur.

– Jeg har kurset lærerne aleine først for å gjøre dem kjent med kjerneapp-ene. På Ipad-ene er det nå 80 pedagogiske program, forteller Gamre.

– Unikt

Ifølge Gamre er det i dag rundt 250 Ipad-prosjekter i norske skoler. Mange på videregående, og noen i grunnskolen. I Møre og Romsdal har han imidlertid ikke hørt om mange.

– Det er litt unikt det de gjør her på Haukås skole, at de ikke bare kjøper inn Ipad, men også satser på en pedagogisk implementering, sier Gamre. Den er det han som står for. Og Gamre mener Ipad kan benyttes i så godt som alle fag.

Engasjement

– Den største gevinsten er at du får mye læringsaktivitet. Mer involverende og engasjerende undervisning. Det gir igjen mer motiverte og engasjerte elever. Og sjøl om undervisningen blir mer elevsentrert er læreren fortsatt like viktig som før, sier Gamre. Han mener lesebrettet også hjelper de svakere elevene.

– Det åpner for mer visuell undervisning. Man kan svare ikke bare med ord, men også med bilder og film, sier Gamre.

– Og faktisk produserer elevene likevel mer tekst enn før, legger han til.

Erstatter ikke læreren

På førstetrinn lærte elevene å lage tankekart om vennskap på Ipad. Femtetrinn fikk lage e-bøker.

– Det er klart at dette gjør det mer spennende enn bare de flate bøkene. Og elevene tar det raskt. De kjenner det igjen fra sin allerede digitale verden. Men det er ikke meningen at dette skal ta over. Læreren skal fortsatt være den viktigste i klasserommet, sier Eli Fladmark, kontaktlærer i 1a, som var først ute med Ipad på Haukås skole. Hun er entusiastisk etter to intensive kursdager. Og mener Ipad blir et fint supplement til den «vanlige» undervisningen.

Bildemoro

– Jeg tror det blir spennende. Litt sånn ny giv. Og elevene viste stort engasjement, mener Fladmark. Og spontankommentaren fra Ronja Knutsen (6) i 1A var slik:

– Det gøyeste var å ta bilder. Og så fikk vi lov å skrive. Det er lett å skrive på Ipad.