Landets yngste varaordfører?

Når Åse Kristin Ask Bakke (19) blir varaordfører i Sandøy, går hun fra juniorklassen og opp blant seniorene.

Gleder seg – Vi har mange spennende utfordringer i Sandøy kommune, sier den nye varaordføreren Åse Kristin Ask Bakke (19).  Foto: Svein Ove Søholt

Nyheter

– Arbeiderpartiet gjorde et kjempevalg. Jeg brukte god tid da forespørselen kom om jeg ville stå på andreplass på lista. Og jeg har brukt god tid etter at forespørselen kom om jeg ville bli varaordfører, forteller hun.

– Jeg lyttet til hva partiet mente og reflekterte over tilbudet. De tror det vil gå fint. Det tror jeg sjøl også.

God opplæring

Åse Kristin er ingen ukjent politiker på ungdomsnivå. Blant annet seks år i ungdommens kommunestyre. Hun har vært leder og er nå nestleder i Ungdomspanelet i fylket. Som 16-åring representerte hun Møre og Romsdal på Ungdommens storting.

– Det har gitt meg god politisk erfaring, og jeg har ofte deltatt i gruppemøter i partiet. Men det er riktig at dette blir å gå fra junior til seniornivå.

Partivalg

Det var ingen selvfølge at Åse Kristin skulle havne i Arbeiderpartiet. Heime har hun ei mor som er i Venstre. Og hennes Venstre-bror Jørgen Ask Bakke (25) har fungert som varaordfører denne perioden. Det kan være tips å hente derfra.


Myklebust tilbake i ordførerstolen

Arbeiderpartiet og Oddvar Myklebust gjorde rent bord i Sandøy kommune.

– Jeg tok ikke stilling til parti så lenge jeg var leder i ungdomspanelet, jeg har brukt god tid etterpå også. Har nok brukt ett års tid. Det er mye godt i alle parti, uansett kan ingen være enig i alt. Men valget falt på Arbeiderpartiet.

Ærefullt

Hun har fått et ærefullt oppdrag. Sin unge alder til tross, håper hun å bli respektert av politikere som kunne vært hennes besteforeldre.

– Det blir litt rart, men jeg gleder meg også. Vi har mange spennende utfordringer. Ung som jeg er, blir sjølsagt arbeidet for barn og ungdom mine hjertesaker.

Hjertesaker

– Det er viktig at vi gir dem gode tilbud. Men det betyr også mye å legge til rette for de eldre. Der har vi et spennende prosjekt i Sandøytunet på gang.

Og så ser hun kommunereformen som ei utfordring, finne de løsninger som er best for Sandøy. Kanskje ikke en storkommune, det kan være like naturlig å se mot Haram. Eller til og med at Sandøy kan bestå som egen kommune. En deling av Sandøy kommune synes hun vil være trist.