Styrker kraftforsyningen til Nyhamna

Ny kontrakt verdt 190 millioner kroner skal sikre stabil strømtilførsel til Nyhamna.

Oppgraderingsarbeidet av anlegget er i gang.  Foto: Shell/Svein Roger Ivarsen

Nye rørledningen legges i sjøen utenfor Nyhamna.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I starten av juli fikk Statnett refs for det Organisasjonen Norsk olje og gass mener er en nedpritoritering av strømforsyning til ilandføringsanlegget for gass på Nyhamna.

Nå tar Shell grep selv: en kontrakt verdt 190 millioner kroner har blitt inngått med kraft- og automasjonsteknologiselskapet ABB. Den skal sikre "en mer energieffektiv drift og maksimal oppetid" på Nyhamna, ifølge en pressemelding sendt ut mandag morgen.

- Dette er et av tiltakene for å sikre stabil strømforsyning til Nyhamna. Dette er ett av tiltakene vi gjør inne på vårt anlegg, sier Kitty Eide, kommunikasjonssjef for Shells driftsavdeling i Kristiansund.

Hun presiserer at tiltakene settes i verk i tillegg til det de håper blir en snarlig løsning med tosidig forsyning - ikke i stedet for ny linje.

- Leveransen skal bidra til økt pålitelighet og lavere tap i kraftforsyningen til anlegget, som tar imot gassen fra Ormen Lange-feltet og eksporterer den videre til Storbritannia, heter det i meldingen.

Oppgraderinger

Anlegget er for tiden inne i en peride med omfattende oppgraderingsarbeid som følge av økt kapasitetbehov for behandling av gass fra en ny rørledning som strekker seg 480 kilometer opp til Aasta-Hansteen-plattformen.

ABB har vært involvert i utbyggingen på Nyhamna siden starten i 2004, og har tidligere levert elektriske drivsystemer til anlegget. Kontrakten som nå er inngått mellom selskapet og Shell omhandler et såkalt Static Var Compensator-anlegg (SVC).

- SVC-teknologien kompenserer naturlige svingninger i spenningen fra nettet som forsyner Nyhamna med strøm, blir det opplyst i pressemeldingen.

Det skal være snakk om et anlegg skreddersydd for anlegget på Nyhamna, som i dag har kapasitet til å komprimere 70 millioner kubikkmeter gass om dagen - nok til å dekke 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

Etter utvidelsen øker dette til 84 millioner kubikkmeter gass.

Rbnett følger saken i dag.