Har ikke lyst å spare penger til nytt sjukehus

Overlege Sævik Lode er sikker på at sjukehus på Opdøl blir Åses død som hovedsjukehus.

– Snikinnfører ett sjukehus Legetillitsvalgt Margaret Sævik Lode mener Opdøl-vedtaket er en snikinnføring av ett sjukehus i Møre og Romsdal. – Det vil utarme helseforetaket slik at det ikke blir noe igjen til å oppgradere et gammelt Ålesund sjukehus, sier hun.  Foto: Privat

Nyheter

– Vi har ikke lyst til å spare penger til et nytt sjukehus som blir gjennomført på uredelig vis, sier legetillitsvalgt i Ålesund.   

Margaret Sævik Lode er hovedtillitsvalgt for overlegene i Ålesund, og  har vært sterkt kritsk til prosessen bak tomtevalg for nytt sjukehus og legetillitsvalgt Bernd Müllers rolle. Hun er bekymret for Opdøl-vedtakets følger for sjukehuset i Ålesund. 

– Stemmer det at du tror Åse sjukehus blir nedlagt på sikt med nytt sjukehus på Opdøl?


- Ødelagt av fogderistrid

Folk utafor Møre og Romsdal burde kjørt sjukehusprosessen, mener legetillitsvalgt Georg Johnsen.

– Åse blir vel ikke nedlagt. Men skal funksjonsfordeling gjennomføres, slik det ble argumentert for fra styremedlemmer for å velge Molde, svekker det mulighetene for et høyspesialisert sjukehus i Ålesund. Det vil ramme pasientene i fylket, siden Åses fagmiljø blir fragmentert og flere funksjoner, også akutte, blir skadelidende.

– Hvor har du dette fra, når Høie har forsikret det motsatte?

– Det er en følge av funksjonsfordeling, et moment som ikke sammenfaller med mandatet for utredningen som Eidsvik ledet på en tillitvekkende måte, men ikke fikk legge frem for styret.  Funksjonsfordeling er forsøkt med lite hell i andre fylker med bedre kommunikasjoner. Som alvorlig sjuk, skal man ikke risikere å flyttes mellom sjukehus fordi funksjonene er fordelt utover. 

– Mener du at alle funksjoner bør trekkes til Ålesund uansett?

– Jeg er ikke politiker, jeg er en varsler. De som har bestemt å legge sjukehusa så nær som mulig for å utnytte synergieffekt, bør undersøke hvilke følger det kan få. Funksjonsfordeling og synergieffekt høres flott ut, men er noe fagfolk er bekymret for. 

– Sentralisering er noe annet. Det er viktig å sentralisere sjeldne ting til ett sykehus i fylke, region eller nasjonalt, mens vanlige tilstander bør behandles så nær pasienten som mulig.

Ett sjukehus

Hun mener det ville vært mer redelig å utrede ett sjukehus i fylket.

– Da kan alle argument for og imot komme på bordet og hele fylket blir engasjert, sier hun.

– Mener du Opdøl-vedtaket snikinnfører ett sjukehus i fylket?


- Et vanskelig valg

Helse- og omsorgsminister Bent Høie vedtok i foretaksmøte fredag å legge nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal til Opdøl på Hjelset.

LESERINNLEGG

Ett fellessykehus i Møre og Romsdal

Med fellessjukehus på Hjelset vil Ålesund Sykehus' videre eksistens være truet, skriver overlege.

– Det virker som en snikinnføring av ny sjukehusstruktur. Opdøl-vedtaket  vil utarme helseforetaket. Med nytt sjukehus til nær sju milliarder, blir det lite igjen. Mener de at hovedsjukehuset skal ligge i Ålesund, må det alt nå legges til side investeringsmidler. Det er ikke mulig å spare mer, så vi må kutte i tilbud.

Felles sak

Hun mener Molde og Trondheim har felles sak her:

– Trondheim trenger pasienter og kan tenke at de ikke er interessert i et bærekraftig sjukehus i Ålesund.  Det vil gå utover pasientene. Ålesundregionen er midt mellom Trondheim og Bergen. Lange avstander og dårlig vær gjør helikopter vanskelig. Pasientlekkasjen til Trøndelag, i dag 8-10.000 pasienter, kan også øke.

Kritikk

Sævik Lode har kritisert Bernd Müller for at han var med på brevet som førte til Trond M. Andersens avgang. 

– Det er påstått at Müller lurte andre tillitsvalgte til å kreve Andersens avgang, og at Andersens udugelige ledelse var et påskudd. Står du bak det?


Vil bytte ut Bernd Müller

Tillitsvalgte på Nordmøre og Sunnmøre har funnet ny kandidat.

Her er Andersens hemmelige avtale

Det er dette som gjør at den tidligere direktøren ikke kan uttale seg.

– Det er klart Müller har hatt en aktiv rolle. Vår kritikk har vært at han var med på brevet mot Andersen uten å rådføre seg med oss, og at han har gått ut med svært kraftig kritikk av Eidsvik i media uten å ha legene i fylket, de han skal representere, bak seg.

– Hvorfor skulle han konferere med kolleger som ikke var med på noen møter med Andersen?

– Jeg reagerer uansett på at en tillitsvalgt opererer på den måten. 

– Hvilken måte?

– At han får en direktør til å gå. 

– Hvis en direktør er udugelig i jobben, mener du tillitsvalgte skal sitte stille og se på?

– Det vil jeg ikke uttale meg om. Jeg har hørt ting, men det er ikke viktig å ta fram nå, siden det blir høring om dette. 

– VG skrev tirsdag at konsern- og foretakstillitsvalgte i møter med Andersen krevde at han skulle avsette Astrid Eidsvik. Vet du noe om dette?


Tilbakeviser påstandene til Opdøl-motstandere

De konserntillitsvalgte og konsernverneombudet i Helse Midt-Norge sier påstandene i tirsdagens VG ikke har rot i virkeligheten.

- Bryter tausheten i en åpen høring

Nye påstander om sjofelt spill i sjukehussaka.

– VG ringte meg om det, men jeg sa jeg ikke hadde hørt noe om dette. Men det som er klart, er at Astrid Eidsvik ble presset ut. 

– Hun valgte vel å gå sjøl?

– Nei, hun sier sjøl at presset var så sterkt at hun ikke klarte å stå i jobben.

– Offentliggjorte eposter viser at Eidsvik ble tryglet om å bli, og at man fryktet et helvete om hun gikk. Men du mener hun ble presset ut?

– Ja, selvfølgelig.

– I ulike uttalelser kan det virke som du mener at det var Eidsvik som skulle hatt myndighet til å bestemme plassering av nytt sjukehus, ikke Helse Midt eller statsråden. Er det riktig oppfattet?

– Nei, vi mener ikke det. Men saken ble så uoversiktlig da Eidsvik gikk, at den burde vært stoppet. Dette kommuniserte vi, hovedtillitsvalgte i Ålesund, Volda og Kristiansund, i åpent brev til styret i HMR. Tomtevedtaket kunne fått legitimitet om prosessen hadde vært ordentlig. Som det er nå, har vi ikke lyst til å spare penger til sjukehus som gjennomføres på uredelig vis.

– Helseministeren skulle bestemme, og han har bestemt. Da er vel vedtaket lovlig?

– Han hadde bestemt seg for Molde for lenge siden.

– Mener du helseministeren valgte Molde ut i løse lufta, at han ikke hadde satt seg inn i saksutredningene?

– Nei, jeg mener ikke det. Men han har ikke pratet med oss om funksjonsfordeling og sentralisering for å orientere seg om konsekvenser av vedtaket for resten av fylket. Ministeren er minister for hele fylket, ikke bare Molde.

– Ordføreren i Ålesund slår seg til ro med Høies forsikring om at Åse forblir hovedsjukehus?


Får motvind i sjukehusstormen

Ikke bare Moldes ordfører har motvind. - Stort sett får jeg det glatte lag, sier ordfører i Ålesund.

– Ja, men ingen vedtak er eviggyldige. Løftet fra Høie er like mye verd som Stoltenbergs løfte om sjukehus i Kristiansund. Velmenende, men uten verdi.

– Må reverseres

Sævik Lode mener hele prosessen nå må begynne på nytt fordi argumentene om funksjonsfordeling og synergieffekter ved valg av Opdøl kan ramme Åse hardt, og ikke var utredet på forhånd. 

– I styremøtene i Helse MR og Helse Midt ble det brukt flere ulike argument for Opdøl. Men du mener argumentet om funksjonsfordeling var avgjørende?

– Ja, det er jeg helt overbevist om.

Müller i høring


Bernd Müller ønsker å delta på sjukehushøring

– Får jeg komme, skal jeg forberede meg veldig godt, sier han.

Uansett ser Sævik Lode fram til den åpne høringa om sjukehussaken. 

– Vi får håpe folk sier sannheten der.

– Bør Bernd Müller bli innkalt til høringa?

– Ja, hvis han har hatt en så sentral rolle som det høres ut til, bør han det.