Høgskolen i Ålesund vil til NTNU

Prioriterer ned eget fylke og Sogn og Fjordane ved sammenslåing.
Nyheter

På et seminar der ledelsene fra NTNU, høgskolene i Sør-Trøndelag, Gjøvik, Ålesund og Narvik var samlet har høgskolerektor Marianne Synnes gitt uttrykk for at hun foretrekker en sammenslåing med NTNU, skriver Sunnmørsposten. Høgskolen i Ålesund har sagt at de ser to mulige alternativer for en sammenslåing. Det ene alternativet er en fusjon med Høgskolen i Molde, Høgskolen i Volda og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Det andre er en fusjon med NTNU etter en såkalt satelittmodell. Det er dette alternativet Synnes nå har røpet at hun foretrekker.

"Pest eller kolera"

Rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, beskriver dette som et valg mellom pest eller kolera. Han mener at en fusjon med NTNU vil gi et ekstra sjikt mellom det politiske nivået og høgskolen på samme måte som hos helseforetakene. Han betviler også at Kunnskapsdepartementet vil ivareta interessene til høgskolene i en slik fusjon.

- En høgskole i fylket vil i større grad representere fylket og gi en allianse med næringslivet og politikerne i fylket framover. Reservasjonen vår er at dette på samme måte som i sjukehussaka kan skape fogderistrid med hensyn til blant annet fordeling av penger og studietilbud, sier Gammelsæter.

For små til å stå alene

Bakgrunnen for diskusjonen er at Kunnskapsdepartementet jobber med en stortingsmelding om framtidig struktur i høgskole- og universitetssektoren. Her er det gitt sterke signaler om at departementet ønsker større skoler. Høgskolene og universitetene ble i høst invitert til å gi innspill til arbeidet. Høgskolen i Molde har gjennom et styrevedtak signalisert at de  ønsket å forbli sjølstendig. Ved en påtvunget sammenslåing foretrekker høgskolen å fusjonere med de andre høgskolene i fylket og eventuelt høgskolen i Sogn og Fjordane. I et møte mellom departementet og høgskolene på Vestlandet før jul ble det imidlertid gitt en tydelig tilbakemelding om at høgskolene er for små til å stå alene. Høgskolene har fått frist på seg til 27. januar til å komme med nye tanker rundt dette.

- Vi skal ha et styremøte i neste uke for å diskutere saken. Hvis Ålesund går til NTNU så får vi en helt ny situasjon, sier Gammelsæter som ikke vil avvise muligheten for en sammenslåing mellom de to høgskolene sjøl om avstanden er stor geografisk.

- Vi har gode relasjoner til Volda, men et slik mulighet har ikke vært diskutert, sier Gammelsæter.

- Sentralisering

Gammelsæter sier videre at Høgskolen i Molde også kommer til å stille kritiske spørsmål til forutsetningene for prosessen.

- Vi vil gjerne at departementet skal si noe om hvorfor de mener vi er for små. Vi har ikke fått dokumentasjon eller en begrunnelse for et slikt syn. Vi kan både vise til en utvikling i kvalitet og høg produktivitet, argumenterer Gammelsæter som mener at fokuset på sammenslåinger er et uttrykk for sentralisering som gir mindre ressurser til de regionale høgskolene og mer til de gamle universitetene.