– Niqabforbud vil presse ut sårbare grupper

Christian T. Eikeland, tidligere leder i Molde Rød Ungdom, er sterkt imot et niqabforbud i skolen.

Christian T. Eikeland engasjerer seg i niqabdebatten. Her fra en politisk markering sist vinter.  Foto: Hugo Tingvoll

Er det riktig å forby niqab i skolen?
Du må velge et alternativ

Problematisk: Et niqabforbud vil kunne føre til at de som bruker dette plagget ikke får gått skole, sier Christian T. Eikeland.   Foto: Eirik Heen

Nyheter

– Først og fremst så mener jeg at folk skal få lov å gå med de klærne de selv vil. Samtidig er nok niqab viktigere enn finlandshette når de har gjort dette vedtaket, sier Eikeland til Rbnett.

– Hvorfor er du imot et slikt forbud?

– For noen er det slik at religionen sier de må dekke til ansiktet. Når noen velger å bruke niqab så mener jeg de skal få lov til det, sier Eikeland.


Derfor forbyr de niqab

Les fylkesrådmannens begrunnelse for det nye forbudet.

 

Forbudt med niqab i skolen

Elevene i Møre og Romsdal får ikke lov å dekke til ansiktet.


Blir til hinder

– Når du forbyr dette på videregående skole, så kan det føre til at de som bruker niqab av religiøse grunner ikke søker seg til videregående skole. Skolen skal være et tilbud for alle. Det er et sted for læring og sosialisering, og da blir det veldig dumt at en minoritetsgruppe blir hindret i å delta på lik linje med alle andre, sier han.

Eikeland sier også at et forbud går ut over de som blir tvunget til å gå med heldekkende plagg. Det er dem som kan bli verst rammet, mener han.

– For dem kan et forbud være veldig negativt. Hvis de ikke kan bruke plagget, så kan de heller ikke delta på skolen. De får kanskje aldri søkt på skolen, og de havner aldri inn i sikkerhetsnettet som er rundt. De får aldri en lærer eller annen elev å snakke med, en som de kan stole nok på til å si ifra hvis de blir presset til å gå med plagget.

Et valg av verdier

– Hva med sikkerhet for de andre og muligheten til å identifisere de som går på skolen?

– Jeg skjønner argumentet, men jeg mener at det er viktigere at de som bruker niqab av religiøse grunner får delta på skolen, sier han.

– Det spørs hvilke verdier du mener er viktigst. For meg  er det viktigere at de får delta i skolen enn at de skal identifisere seg ved å vise ansiktet. Det må legges til rette for at alle skal kunne delta i utdanningstilbudet vårt, fremholder Eikeland.


Er det riktig å forby niqab i skolen?
Du må velge et alternativ
 

Vil ha saklig debatt

Eikeland frykter også at niqabdebatten skal bli usaklig.

– Jeg synes det er veldig dumt hvis debatten sentreres rundt at de ikke er nordmenn og at de skal følge våre skikker. Debatten handler mer om det å ha respekt for de som velger å gå med niqab – det å ha respekt for de som har andre meninger enn deg selv, sier han.

– Dette er ikke en «nordmenn mot muslimer-debatt» – det er ingen motsetning i det å være norsk og det å være muslimsk.

– Vi må ikke dra denne debatten ned på et lavt nivå, dette er ikke en diskusjon om etnisitet, understreker Eikeland.