– Godkjenningsoblaten vil hjelpe på verdien ved videresalg

Onsdag inviterer Statens vegvesen til årlig russebilkontroll. Mange biler kommer igjen med nye eiere.

Lang, lang rekke Over 40 kjøretøy møtte opp til den årlige oblatkontrollen for russebiler hos Statens vegvesen i Årødalen i fjor.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Ekstrasjekk Annette Henden forteller at sjekken gjennomføres fordi russebiler ofte bygges om. Samtidig får politi og ambulansepersonell mulighet til å ta en prat med russen.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Trafikk

En tradisjon før russebilene begynner å kjøre rundt for fullt i trafikken, er kontroll hos Statens Vegvesen. Tilbudet er gratis for russen.

– Vi gjør en kontroll, og så deler vi ut oblater som viser at bilen er godkjent. Da slipper den tekniske kontroller i mai måned, forteller Annette Henden, hos Statens Vegvesen.

Trafikksikkerhet

Kontrollen erstatter ikke EU-kontroll, men er et nyttig supplement som russen pleier å sette pris på.

EU-kontrollen sjekker bilens tekniske tilstand, mens russebilkontrollen handler mer om trafikksikkerhet.

– I denne kontrollen sjekker vi at det ikke er brannfarer i interiøret, løse gjenstander, at seter er godt nok festet og at det er nok setebelter til alle passasjerene, eksemplifiserer Henden.

I tillegg er en viktig del av opplegget å gi russen gode råd om trafikksikkerhet. Derfor er også politi, brannvesen og ambulansetjenesten til stede. Alle får en førstehjelpspute og enkel servering. Kontrollene starter klokken 16 ved trafikkstasjonen i Årødalen.

– Vi har et opplegg med kølapper, og i fjor kom mange for å sette fra seg bilene om morgenen og så kom de opp hit etter skoletid. I fjor hadde vi litt over 40 biler, så oppmøtet er bra, sier Henden.

Sjekket over 40 russebiler

Pugging og bilsjekk i skjønn forening.


Ser verdien

Hun tror russen ser verdien av godkjenningsoblat.

– Mange mener oblaten er verdifull. Særlig vil den hjelp ved et videresalg, at bilen blir godkjent i år vil gi en trygghet til fremtidige kjøpere av bilen.

– Vi ser mange biler som kommer igjen år etter år, og det er viktig at de endringene som blir gjort mellom hver gang ikke går på bekostning av trafikksikkerheten, sier Henden.