Så mange har levert inn selvtest på Reknes i år: – Har fungert svært godt

Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde forteller at selvteststasjonen hittil har fungert godt. Teststasjonen vil også være veldig viktig framover, etter at de nye lettelsene kom, sier han.

Selvteststajonen på Reknes ligger mellom Scandic Seilet, Moldebadet og 7-eleven. Her vist fram ved Håkon Spilling, bildet tatt i jula.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Torsdag kveld varslet regjeringen på pressekonferansen at de vil gjøre endringer i TISK-strategien (testing, isolering, sporing og karantene). Smittekarantene endres nå til mer bruk av selvtesting, og den enkelte skal sørge for å varsle sine nærkontakter ved positiv koronatest.