Sivilforsvaret tester signalet «Viktig melding – søk informasjon»

Onsdag tester Sivilforsvaret tyfonene i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

I fredstid tester Sivilforsvaret alle landets tyfoner to ganger i året, klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Nyheter

Onsdag 12. januar klokken 12 tester Sivilforsvaret tyfonene, også kalt flyalarm. Det er altså signalet «Viktig melding – søk informasjon».

Signalet betyr at man skal søke informasjon på for eksempel radio, TV, i aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier, og det er rutine at varslingsanleggene testes fast i januar og juni hvert år.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Rundt om i landet er det omtrent 1250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare.