– Felles fødeavdeling kan gi vaktordninger ansatte kan leve med i en lang karriere

Fødesjefen er klar på at felles fødeavdeling er rett. Men: – Det er en kjempefordel for SNR Hjelset at det ikke er én, men to fødeavdelinger som skal flytte inn der. Da har vi flere fagfolk å spille på.

NOK ANSATTE – NESTEN: – Vi er det antall ansatte vi bør være, når vi ser på hvordan andre sjukehus løser tilsvarende antall fødsler som her. Unntatt gynekologer til Kristiansund, sier Johan Kippervik.   Foto: MARIT HEIENE

Jo mer vi kan bygge opp ved dagens to sjukehus fram til SNR Hjelset åpner i 2025, desto bedre. 

Johan Kippervik
Nyheter

Gynekolog Johan Kippervik fra Frei har jobbet ved føden i Kristiansund i perioder de siste 13 åra. Nylig vendte han heim igjen fra jobb ved St. Olavs for å lede avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer i Nordmøre og Romsdal.