Kortere ventetid på psykisk helsehjelp til unge

– Det er gledelig å se at ventetida samla i Helse Møre og Romsdal er på veg ned, mener administrerende direktør Øyvind Bakke.

Adm. dir: Øyvind Bakke mener det er spesielt gledelig at ventetida innenfor psykisk helsevern barn og unge har blitt redusert med 19 dager siste måneden.  Foto: MARIT HEIENE

Nyheter

Siste måneden har ventetida blitt redusert med 5 dager for pasienter som har startet helsehjelpa, og er nå på 59 dager. Sammenlignet med samme periode i fjor har det vært en reduksjon på 7 dager. I helseforetakets rapport for oktober kommer det fram at gjennomsnittlig ventetid for de som ikke har fått startet helsehjelpa i oktober er 51 dager, som er likt forrige måned.