– Pandemien har gått hardt ut over studentene

En nasjonal studentundersøkelse fra i vår viser at 54 prosent er ensomme og at 45 prosent sliter psykisk. – Tallene er omtrent de samme i Molde, sier studentrådgiver Eva-Merete O. Børstad.

– Fælt: Eva-Merete Otterlei Børstad synes ensomhetstallene viser en trist tendens. Undersøkelsen avdekker også at studentene har det dårligere enn før på mange helse- og trivselsparametre.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Nyheter

– Jeg tror og håper at neste undersøkelse kommer til å vise en bedring i antallet som sliter psykisk og er ensomme. Undersøkelsen ble gjort i januar i år. Nå er studentene mer ute, og landet har åpnet mer opp, sier studentrådgiver Eva-Merete Otterlei Børstad ved Høgskolen i Molde.