- Dei er englar, dei fortener den største stjerna

Bjørn Ove og far Helge Sæther hyllar dei tilsette ved Kirkebakken omsorgssenter, som sikrar trygge og trivelege dagar for bebuar og pårørande.

Stjernetreff: Tilsette på Kirkebakken omsorgssenter, representert av f.v. Hilde Rødseth, Jorunn Slutås, Torunn Hoem, Hilde Hjemli, Veslemøy Eriksen og Kristin Nes, fekk overerkt julestjerna av Bjørn Ove Sæther og Helge Sæther.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

– Dette er veldig velfortent! seier Bjørn Ove Sæther med ettertrykk. Saman med far sin, Helge Sæther (83), overrekker han ei omfangsrik julestjerne til avdelingsleiar Veslemøy Eriksen og dei tilsette på avdelinga Kirkebakken omsorgssenter, avdeling Øst.