Seier ja til å bygge Kjerringsundet

Fylkeskommunedirektøren meiner prosjektet er klart til å gjere prinsippvedtak.

Kjerringsundet: Bru- og vegprosjektet over Kjerringsundet skal tirsdag opp i fylkesutvalet som er samla i Molde.  Foto: Illustrasjon: Rambøl

Nyheter

Saka kjem opp i fylkesutvalet tirsdag. Kjerringsundet blir ein fylkesveg, men utbygginga skal i utgangspunktet ikkje koste Møre og Romsdal fylkeskommune noko. Prosjektet er såkalla sjølvfinansiert med tilskot frå Aukra kommune, momskompensasjon, bompengar og ferjeavløysingsmidlar etter at sambandet Aukra–Hollingsholmen blir overflødig.