Ny trasé for E 39 utenom Batnfjord sentrum:

Krever to kryss og miljøtunnel

Kommunestyret i Gjemnes krever omfattende medvirkning i den forestående reguleringsprosessen for ny E39 utenom sentrumsområdet i Batnfjord.

Statens vegvesen har utarbeidet foreløpige skisser over vegtraseen. Her ser man hvordan de  ser for seg traseen i retning Bjerkeset.   Foto: Skisse: Statens vegvesen

Nyheter

Arbeidet med å legge traseen for E39 utenom sentrumsområdet er kommet litt raskere på lokalpolitikerne enn de tidligere hadde sett for seg. Fellessjukehuset på Hjelset er i ferd med å komme ut av startgropa, og fra nordmørsregionen ønskes det i størst mulig grad 90-sone fra Bergsøya til Hjelset utenom Batnfjord sentrum. Dette resulterte i at Stortinget flyttet penger som i forslaget til Nasjonal transportplan var tiltenkt utbedring av vegen fra Bjerkeset til Hjelset og fra Bergsøya-Øydegard , til ny trasé fra Astad til Bjerkeset.