Raumabanen blir neppe prøvestrekning for hydrogendrift de første seks åra

Tog på hydrogen kan glemmes nå

Togene på Raumabanen kunne blitt utprøvingssted for å benytte hydrogen framfor diesel. – Vi oppfatter Jernbanedirektoratet slik at en testpilot for hydrogen ikke er aktuell før 2027, sier Kristin Sørheim i Samferdselsutvalget.

FOSSILT DRIVSTOFF: Togene som går på Raumabanen i dag, drives med diesel. Slik vil det trolig være til 2027, tror lederen av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim.   Foto: Leif J. Olestad

Nyheter

Togene på Raumabanen går i dag på diesel. Fylkespolitikerne har løftet fram Raumabanen som ei togstrekning som egner seg godt for å teste ut hydrogen som drivstoff, eller i kombinasjon mellom elektrisitet og hydrogen.