Veidekke søker om trinnvis idriftsettelse av deponi 2:

Fant over 200 kilo sprengstoff etter tidligere gruvevirksomhet

I forbindelse med tildekkinga av møllestøvsekker i deponi 2 på Raudsand har Veidekke funnet over 200 kilo gammel dynamitt i området.

DYNAMITT: – Det er funnet over 200 kilo dynamitt fra den tidligere gruvevirksomheten i arbeidet med å tildekke møllestøvsekkene i Bergmesteren  Foto: BERGMESTEREN RAUDSAND / FRA SLUTTRAPPORT

Nyheter

(DRIVA.NO): Etter kjøpet av statens arealer har selskapet har varslet Miljødirektoratet om at de må ha nødvendig tid for å kunne avslutte møllestøvsekkene som ligger på dette arealet.