Molde kommune presiserer om omsorgsboliger

– Dersom du bor i Midsund eller Nesset får du tildelt bolig der og ikke i gamle Molde, hvis du ikke selv ønsker det, opplyser KTK.

Flytter inn: Uteområdet med parkeringsplass er ferdig asfaltert. Innflyttinga av de første åtte leilighetene i helsehuset er i gang. De siste åtte holdes ledige i påvente av hva som skjer med Vistdal bofellesskap.  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Denne uka skrev Romsdals Budstikke om at beboerne flytter inn i nye Nesset helsehus i Eidsvågen.

Leder for kontoret for tildeling og koordinering (KTK) i Molde kommune, Tone Borge Løkhaug, fortalte at pågangen etter leilighet i helsehuset har vært stor, og at ikke alle som ønsker det har fått nå.

Etter at saka var på trykk vil Borge Løkhaug presisere at kommunen fortsatt vil ta hensyn til ønskene fra de som søker om omsorgsbolig.

Skal slippe å flytte veldig langt

– Tildeling og koordinering har stort fokus på å etterkomme ønsker fra den enkelte søker. Dersom du bor i Midsund eller Nesset får du tildelt bolig der og ikke i gamle Molde, hvis du ikke selv ønsker det, påpeker hun.


8 av 16 leiligheter er tildelt:

Nå flytter leietakerne inn her

Beboerne som har fått tildelt omsorgsbolig i det nye helsehuset i Eidsvåg er i gang med innflyttinga.


Borge Løkhaug forklarer at dersom det søkes om og en får innvilget bemannet bofellesskap, får en tilbud om leilighet der det er ledig.

– En kan ønske å få komme til for eksempel Nobel, og Tildeling og koordinering prøver å etterkomme dette. Men dersom det kun er ledig i Godtfred Lies plass, vil du få tildelt leilighet der.

– Vi tar hensyn til bistandsbehov til den enkelte og prøver å finne rett leilighet som kan ivareta behovet best mulig, sier hun.

– Kan man søke seg til en annen omsorgsbolig på sikt, om man ikke får den man har mest lyst til?

–Da må det være en grunn til at en ønsker å flytte. Det må sendes inn en søknad om ønske om å bytte bolig, og så vil vi saksbehandle og fatte vedtak på dette, sier Borge Løkhaug til Romsdals Budstikke.