– Sett ned bensinprisene

– Næringslivet blir brutalt rammet når CO2-avgifta øker og drivstoffprisene går opp. Sett heller ned prisen på bensin og diesel, for vanlige folk har ikke råd til ny elbil med lang rekkevidde, sier stortingspolitiker Frank Sve (Frp).

For dyrt drivstoff: - Både næringslivet i Møre og Romsdal og folk i distriktene bør få lavere drivstoffpriser, ikke økte priser på bensin og diesel, mener Frank Sve (Frp).   Foto: RICHARD NERGAARD

Nyheter

MOLDE: – Jeg kjenner ikke igjen Høyre. Statsbudsjettet fra regjeringen Solberg er merkelige greier. Hvor blir det av satsingen på næringslivet? Spesielt CO2-avgifta rammer næringslivet i Møre og Romsdal brutalt. Landbruket får økte drivstoffkostnader, fiskeriene og maritim næring likedan. Bedrifter i landets ledende eksportfylke rammes. Regjeringens forslag er med på å svekke næringslivet vårt, sier Frank Sve på telefon fra Stortinget.