Vil bygge ambulansestasjon i boligfelt

Helse Møre og Romsdal ønsker å bygge en ambulansestasjon inne i Lauvåsen boligfelt i Malmefjorden.

DELT: Politikerne i teknisk hovedutvalg ble orientert om helseforetakets planer om ambulansestasjon i Lauvåsen boligfelt i Malmefjorden. Meningene er delte.   Foto: Vidar Myklebust

Nyheter

Ambulansestasjonen skal stå klar 1. januar 2023 om alt går etter planen. Helseforetaket har sett seg ut en tomt i den nedre delen av Lauvåsen boligfelt i Malmefjorden som ideell. Men skal helseforetaket få bygge ambulansestasjon i boligfeltet må kommunen inn og gjøre en omregulering. Området er i dag regulert til boligformål og en ambulansestasjon vil være i strid med formålet, konkluderer kommunen.