Dette vedtok politikerne om legevakt i Eidsvåg

Fastlegekrisa var kjernen i en sak kommunestyret i Molde nylig behandlet. Det var full enighet om å utrede en liste med tiltak for å bøte på situasjonen, mens striden, den sto om legevakt i Eidsvåg.

Politikerne vil Eidsvåg legekontor Nesset helsehus. Nybygget i Eidsvåg rommer flere helsetjenester og 16 omsorgsboliger. FOTO: SIGMUND TJELLE  Foto: SIGMUND TJELLE

Nyheter

Mindre kommuner har i flere år slitt med å skaffe nok fastleger. For et drøyt år siden kom problemet også til Molde for fullt. Kommunen mangler nå seks fastleger, der to av stillingene har vært utlyst siden i fjor vår.