Mange med spiseforstyrrelser ber om hjelp – makter ikke å krympe ventelistene

Ansatte i psykisk helsevern jobber hardt for å kutte lange ventelister, men greier ikke krympe dem grunnet kraftig økt pågang. Mange som søker hjelp, er 14-15 år gamle jenter med spiseforstyrrelser.

IKKE MER Å GÅ PÅ: – Det er ikke mer å gå på for vår del nå. Det vil ta tid å få ventetiden ned på grunn av den unormalt store pågangen i forhold til kapasiteten vår, sier Ståle Hoff. Han er klinikksjef psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal.   Foto: MARIT HEIENE

De lange ventetidene er ikke til å leve med. 

Ingve Theodorsen
Nyheter

Romsdals Budstikke skrev sist uke om lange ventelister i Helse Møre og Romsdal, med en topp i august. Aller lengst var ventetiden i psykisk helsevern barn og unge. De som kom til behandling i denne gruppa i august, hadde i snitt ventet 73 dager, over dobbelt så lenge som målkravet.