Valgforsker: Innvandring og miljø er de nye skillelinjene

Høyre–venstre har vært viktig skillelinje blant velgerne i norsk politikk. Valgforsker Johannes Bergh mener innvandring og klima/miljø har blitt den nye.

UNGE MEST OPPTATT AV KLIMA: – Når noen nå mener skolevalget viser at unge likevel ikke er så opptatt av klima og miljø, så tror jeg ikke nødvendigvis det er riktig. Fra 2011 til nå har de tre miljøpartiene mobilisert veldig blant unge og gjør det bedre enn noen gang. Det sier valgforsker Johannes Bergh.   Foto: MARIT HEIENE

For velgere under 30 år er miljø den klart viktigste politiske saken.

Johannes Bergh
Nyheter

– Miljø/klima og innvandring har i særlig grad vokst i viktighet og preger nå norsk politikk. På mange måter er det en ny konfliktlinje mellom dem som ønsker og dem som ikke ønsker en mer liberal innvandring, og mellom dem som vil ta større eller mindre hensyn til klima og miljø.