Fylkespolitikerne vil til bunns i saka om Statens vegvesens utredninger av fjordkryssingene

Ber regjeringa svare

Har Statens vegvesen gjort jobben sin og laget utredninger som belyser vegløsningene Møreaksen og Romsdalsaksen på en upartisk måte? De fremste politikerne i fylket vil komme til bunns i saka, og vil be Samferdselsdepartementet - og om nødvendig kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget granske det som har skjedd.

  Foto: Nordwest 3D

Nyheter

Utredningene Statens vegvesen har gjort, og grunnlaget Statens vegvesen har sendt til politikerne for å ta beslutning på grunnlag av, ble tema i fylkesutvalgets møte i Molde mandag. Politikere fra alle parti stiller seg bak kravet om at prosessen Statens vegvesen har kjørt og utredningene som er laget, må gjennomgås.