Smittede i Molde skal nå varsle nærkontakter sjøl

– Dette vil lette arbeidsbyrden vår betydelig, sier Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde. Men økende smitte fører ikke til lokale tiltak – foreløpig.

INGEN TILTAK - ENNÅ: – Hvis det blir mange positive uten kjent smittekilde, er det en pekepinn om omfattende skjult smittespredning. Da vil lokale tiltak være aktuelle, sier Cato Innerdal. Bildet er tatt tidligere.   Foto: Bjørn Brunvoll

Når en positiv har fire i husstanden og 30 andre nærkontakter, vil vi nå forholde oss bare til husstanden, ikke lenger de 30 andre.  

Cato Innerdal
Nyheter

Molde ble nevnt et par ganger av helseminister Bent Høie på fredagens pressekonferanse om korona. Det har sin grunn: