Helseprofessor: – Tviler på at det blir to fødeavdelinger. Men om politikerne vil, blir det det

Professor Terje P. Hagen tror ikke helseforetaket har råd til to fødeavdelinger: – Ingen ting tyder på at Helse Møre og Romsdal har ledige ressurser framover til dette.

VELDIG VIKTIG: – Lokalisering av sjukehus er veldig viktig for en by. Det skyldes ikke bare helsetjenestene, de påvirkes i relativt liten grad. Men når et sjukehus flyttes ut, flyttes også kompetansemiljø og veldig viktige arbeidsplasser, sier Terje P. Hagen, professor i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.   Foto: Øystein Horgmo, UiO

Jeg tror det blir en lang og trasig strid mellom Kristiansund og Molde i hele min levetid.

Professor Terje P. Hagen
Nyheter

Terje P. Hagen er professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, og kjenner godt dragkampen om fødetilbudene i Molde og Kristiansund som også er del av valgkampen: