Samlet uttalelse fra Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre

Går ut med felles krav til Statnett

De tre interkommunale politiske rådene (IPR) i Møre og Romsdal krever i et brev til Statnett at fylket må sikres krafttilgang og forsyningssikkerhet for kommende vekst og verdiskaping langs kysten.

Felles sak: Ordførerne Kjell Neergaard i Kristiansund (fv) og Torgeir Dahl i Molde gjør nå felles sak for å sikre krafttilgangen til regionen. Bildet er tatt tidligere. Foto: Erik Birkeland 

Nyheter

Statnett vil om kort tid legge fram en langsiktig løsning for kraftforsyninga for Nordmøre og Romsdal. De tre interkommunale politiske rådene sier at en ny langsiktig løsning må tilfredsstille det framtidige kraftbehovet i hele regionen. Brevet er undertegnet av styrelederne Kjell Neergaard i Nordmøre IPR, Torgeir Dahl i Romsdal IPR, Vebjørn Krogsæter i Sunnmøre regionråd og de daglige lederne i de tre rådene.