NPE snur om erstatning, men kreftsjuke Roy må framleis vente

- Håper pengane kjem medan eg er i live

Avslaget er oppheva, men det drøyer med utbetaling av erstatning til kreftsjuke Roy Strand.

Ventar: Roy Strand fortvilar over ventetida for å få erstatninga han har rett på. Bildet er tatt tidlegare.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Tidleg i juni fekk kreftsjuke Roy Strand beskjeden han hadde venta på: Norsk pasientskadeerstatning, NPE, hadde snudd i spørsmålet om rett til erstatning.