Denne foreningen fyller 125 år: – Før fantes det ikke et offentlig helsevesen. Da var saniteten veldig viktig nasjonalt

Med nesten 200 medlemmer i Molde kan Norske Kvinners Sanitetsforening feire 125 år. I år fokuserer foreningen på kvinnehelse.

JUBILEUM: Ellinor Bolme, fylkesleder i Møre og Romsdal, hadde tatt turen fra Todalen til Molde i anledning dagen. Hun fokuserte på dagens NKS, og fortalte om noe av det viktige arbeidet som gjøres i dag.   Foto: Kirsti Øverland Liabø

Nyheter

Norske Kvinners sanitetsforening går inn i sitt 125. år som forening. På grunn av koronapandemien ble en felles nasjonal feiring utsatt, men foreningen har ikke latt seg stoppe av den grunn. Jubileet feires med en nasjonal kløverstafett som går gjennom hele landet. Kløverstafetten ble videresendt fra Ålesund, og lørdag 19.juni møttes medlemmer i Molde på Romsdalsmuseet for å gå kløverturen sammen. Senere ble stafetten sendt videre til Nordmøre.