Prosjekt til 10-12 millioner:

Forsker på pandemi-samarbeidet: – Helsesektoren har mye å lære av maritime klynge

Hun fikk en idé. Nå leder Berit Kvalsvik Teige et forskningsprosjekt til 10-12 millioner om hvordan helsesektoren har samarbeidet før og under koronapandemien her i fylket. Funn skal komme hele landet til gode.

MYE Å LÆRE AV MARITIM KLYNGE: – Jeg tenker ofte at helsesektoren har mye å lære av den maritime klyngen om samarbeid på tvers av fogderi, om marked og om å utvikle seg som en klynge for sammen å stå sterkere i konkurransen. Syting og klaging er nokså ukjent på den fronten, sier Berit Kvalsvik Teige, forskningsrådgiver i helseforetaket.   Foto: MARIT HEIENE

Motsetningene som var mellom fogderiene i Møre og Romsdal, ser ut til å ha hatt mindre fokus i samhandlinga om pandemien.

Berit Kvalsvik Teige
Nyheter

Berit Kvalsvik Teige er forskningsrådgiver og prosjektleder i Helse Møre og Romsdal. Vi møtes på et knøttekontor i det lille biblioteket i underetasjen på sjukehuset på Lundavang.