Molde kommune skal vedta ny helse og omsorgsplan for 2021-2033:

Legger fram sparetiltak for politikerne i august: – Det vil bli tøft

Kommunalsjef Tanja Thalén holder kortene tett til brystet om det vil bli foreslått flere eller færre sjukeheimsplasser. – Vi legger fram forslag til ulike tiltak og så blir det opp til politikerne å prioritere.

Jobber med «spareliste»: Tanja Thalén, kommunalsjef helse og omsorg i Molde kommune, må håndtere et stipulert merforbruk i år på 37 millioner kroner. Nå skal hun og administrasjonen gå igjennom innspill til planen før den legges fram til politikerne etter sommerferien.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

MOLDE: Kommunalsjefen forteller til Romsdals Budstikke at de nå går igjennom høringssvarene og ser om det er ting som bør følges opp i forslaget til ny helse- og omsorgsplan før den legges fram for politikerne etter sommerferien.