Fikk pluss på over 140 millioner i fjor, men hvor rik er egentlig Aukra sammenlignet med andre kommuner?

Fikk et større overskudd enn budsjettert – dette er status for gasskommunen Aukra.

GÅR GODT: Odd Jørgen Nilssen er ordfører i det som trolig er Norges rikeste kommune. Gassanlegget på Nyhamna sørger hvert år for flere hundre millioner kroner inn i skatt.  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Kommunestyret i Aukra godkjente torsdag kveld regnskapet for fjoråret. Det viste et netto driftsresultat på 142,7 millioner kroner, noe som tilsvarer 22,7 prosent av kommunens samlede driftsinntekter.