Nasjonal Transportplan ferdig behandlet i Stortinget:

– Bred enighet om Møreaksen

Nyheter

Et solid flertall i Stortinget støttet tirsdag regjeringens forslag om å prioritere å bygge ny E39 mellom Ålesund og Molde langs Møreaksen.