Her er innbygger nummer 7.000 i Vestnes

– Mie ønsker plass i barnehagen

Mie kom til verden 9. april. Den vesle jenta gjorde seg bemerket ved å bli innbygger nummer 7.000 i Vestnes. - Mie og andre småbarn trenger barnehageplass. Sørg for at det er nok plasser, var oppfordringen fra foreldrene Maja og Ove Martin Budeng-Alnes. 

Mie ble gjort stas på: Mie ble født 9. april i år, og er ifølge kommunens opptelling innbygger nummer 7.000 i Vestnes. Det synes kommunen var grunn til å markere. På bildet er Mie og foreldrene Maja og Ove Martin Alnes. Ordfører Geir Inge Lien og barnehagerådgiver May-Britt Skavnes. hadde ordnet med blomster, gave og badehåndkle med personlig broderi  Foto: Richard Nergaard

Nyheter

VESTNES: Ordfører Leir Inge Lien hadde på vegne av formannskapet i Vestnes invitert to måneder gamle Mie Budeng-Alnes og foreldrene Maja og Ove Martin til en hyggelig markering i kommunehuset tirsdag. Ifølge kommunens opptelling er Mie innbygger nummer 7.000. Det fortjener en markering, mente ordføreren og formannskapet.