Kommuneplanens samfunnsdel til endeleg behandling:

Og dette meiner barn er viktig

Video: Sjå barnehagebarna fortelle om kva dei meiner bør på plass i den nye kommunen.
Nyheter

Solemdal barnehage på Skåla har laga film, der barna fortel om kva dei synest er viktig når det skal planleggast for nye Molde kommune. Det opplyser barnehagen på sine nettsider.