Tar ned drifta i Møreaksen AS

Selskapet skal drives på "et lavt nivå".

Daglig leder: Harald Espeland i Møreaksen AS  Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

I mai vedtok styret i det offentlig eide selskapet Møreaksen AS, budsjettet for 2021, fram til generalforsamling i mai 2022.