Ga ikke forsvarlig helsehjelp da nyfødte barn døde

Helse Møre og Romsdal HF ga ikke forsvarlig helsehjelp da to nyfødte barn døde etter fødsel ved sykehusene i Molde og Kristiansund.

Tilsyn: Kristiansund sykehus og Molde sjukehus, Lundavang.  Foto: MONTASJE: Erik Birkeland / Øystein Bjerkeland

Nyheter

Det er konklusjonen etter at Statsforvalteren i Trøndelag har gjennomført tilsyn, melder Statsforvalteren i Trøndelag i en pressemelding.

I februar og mars 2020 ankom to gravide kvinner sykehusene og fødeavdelingene i henholdsvis Kristiansund og Molde. I begge tilfeller døde barnet, enten under fødsel etter kort tid etter fødsel.

Helseforetaket varslet selv Statens Helsetilsyn kort tid etter de alvorlige hendelsene. Helsetilsynet besluttet så å opprette tilsynssak.

Da Statsforvalteren i Møre og Romsdal er erklært inhabil i saken, er det Statsforvalteren i Trøndelag som har gjennomført tilsynet med helseforetaket og sykehusene i Molde og Kristiansund. Nå er tilsynet avsluttet og konklusjonene klare.

- Disse to alvorlige hendelsene er ikke like og kan ikke sammenlignes direkte. Men vår vurdering og konklusjon er at pasientene ikke fikk forsvarlig helsehjelp i forbindelse med disse fødslene. Dermed foreligger det brudd på spesialisthelsetjenesteloven i begge sakene, sier fylkeslege Jan Vaage.

Statsforvalteren har gått grundig gjennom hendelsesforløpet i de to hendelsene og innhentet uttalelser. I tillegg er det innhentet medisinskfaglige sakkyndigvurderinger. Dette materialet har så inngått som en del av beslutningsgrunnlaget etter tilsynet, heter det i pressemeldinga.