Går for lilla linje – Statsforvalteren trekker innsigelse

Skal avgjøres før politikerne i Molde tar sommerferie.

KLAR FOR TRASEVALG: – Lilla veglinje har ved å forlenge Kringstadtunnelen med 1 kilometer i vestlig retning redusert arealbeslag og omfanget av de negative konsekvensene generelt, mener kommunedirektør i Molde, Arne Sverre Dahl.   Foto: Bjørn Brunvoll

Nyheter

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø (TPNM) i Molde kommune, skal kommende tirsdag behandle Kommunedelplan for E39, Julbøen – Molde. Dette dreier seg om tunnelen som er planlagt å gå fra Julbøen til Fuglset, og som må stå ferdig før det eventuelt skal settes trafikk på Møreaksen.