Nå blir gjemnespolitikerne «tv-stjerner»

Nå møtes gjemnespolitikerne fysisk igjen - og debuterer på direktesendt kommune-tv.

Glade for å kunne møtes igjen: Kirsti Fagerslett Bjerkeset (sp), Arild Nordengen (sp), Else Brit Gaupset fra administrasjonen og Kjellfrid Blakstad (sv).  Foto: Sigmund Tjelle

Nyheter

Som andre steder er også politikerne i Gjemnes blitt flinke til å diskutere og vedta saker ved hjelp av teamsmøter. Det er snart et halvt år siden de var samlet til budsjettmøte i desember i fjor. I etterkant har det aller meste av møteaktivitet foregått på teams. Tirsdag ettermiddag skal de møtes igjen. I gymsalen på samfunnshuset.