Trenger en milliard til byggprosjekt på Ålesund sjukehus

Helseforetaket trenger en milliard kroner til nybygg, tilbygg, oppgraderinger og sideprosjekt for akutt, intensiv og operasjon ved Ålesund sjukehus. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Akutt, intensiv og operasjon (AIO): Mørk gul farge viser plan om ny etasje over dagens vestibyle. Lys gult viser planlagt tilbygg på tre etasjer der intensivavdeling skal være i øverste. Det firkanta lave bygget til til høyre i forgrunnen er barneavdelinga.   Foto: Tegning: Helse Møre og Romsdal

Nyheter

18 milliarder kroner er investeringsrommet for Helse Midt-Norge de neste ti åra. Beløpet tilsvarer over tre ganger investeringa som trengs til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset og i Kristiansund til sammen.