Landet riktig i spilldebatten

VANT FREM: Statsminister Erna Solberg vant fram i eget parti da Høyre skulle ta stilling til spillmodellen. En klok avgjørelse fra regjeringspartiet.   Foto: NTB

En rekke viktige prosjekt i Norge er realisert gjennom spillmidler, noe som har bidratt til en oppdatert anleggspark i et langstrakt land.

Nyheter

Det var knyttet spenning til voteringen rundt spillmonopolet på Høyres landsmøte. En gruppe i partiet ønsket å oppheve enerettsmodellen, og la fram et forslag om at det burde innføres en lisensordning for pengespill etter modell fra Danmark og Sverige. Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie er blant profilene som har advart mot å endre på modellen. Etter en lang debatt vant dette synet fram, og endringsforslaget ble stemt ned.

I Norge har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto langt på veg enerett på pengespill. Modellen er bygd opp slik at selskapene forplikter seg til å tilby et ansvarlig spilltilbud der overskuddet går tilbake til samfunnet.

Digitalisering og konkurranse fra utenlandske aktører har brakt denne modellen under press. Den regulerte delen av markedet oppgis å være på rundt 85 prosent, mens uregulerte aktører har vel 15 prosent. Forslagsstillerne i Høyre kan har rett i at markedet framstår som uoversiktlig. Det er imidlertid vanskelig å se hvordan en ny modell skulle bidratt til mer oversikt.

Det er i hovedsak to grunner til å opprettholde spillmonopolet. At aktørene har en uttalt målsetting om å tilby ansvarlige spillformer er bra. Utfordringen er hva som skjer i praksis dersom en spiller mister kontrollen.

Vi tror at dagens regulering håndterer dette bedre enn alternativet. Dessverre er det slik at det også finnes eksempler på folks som har utviklet dårlige spillvaner gjennom Norsk Tipping og Rikstoto sine løsninger. Det må selskapene ta på stort alvor, og myndighetene følge opp.

Det andre gode argumentet er at dagens løsninger er en viktig støtte for lag og foreninger. En rekke viktige prosjekt i Norge er realisert gjennom spillemidler, noe som har bidratt til en oppdatert anleggspark i et langstrakt land. Ordningen fungerer slik at det er et godt insentiv til anleggsbygging og videreutvikling. Både frivilligheten og faginstanser som jobber med spillavhengighet forsvarer spillmonopolet.