Tussentunnelen står på lista over tunneler som må utbedres

Minst tre år før Tussentunnelens tur

Takplater løsner. Forurensa vaskevann renses ikke. Den mest trafikkerte tunnelen på fylkesvegnettet, Tussentunnelen, trenger utbedringer, men fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen tør ikke love utbedringer før etter 2024. 

Tussentunnelen trenger utbedring: Takplatene i himlingen på Tussentunnelen er utdatert, og det finnes ikke eget dreneringssystem for å samle forurenset vann etter tunnelvask. - Politikerne prioriterer hvilke tunneler og hvilke tiltak som skal tas først, sier fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen.   Foto: Anne Marit Øksenvåg Johansen

Nyheter

MOLDE/HUSTADVIKA: Tussentunnelen har vært i bruk i 31 år. Hvert døgn kjører 6.020 kjøretøy gjennom den nesten 2,9 kilometer lange tunnelen. Behovet for å gjøre tunnelen sikrere, er stort. Men tunnelsikring og utbedringer koster. Fylkeskommunen har laget en oversikt som viser at det vil koste 4,58 milliarder kroner å utbedre og sikre tunnelene på fylkesvegnettet her i fylket.